HestiaHướng dẫn cài đặt

1. Hướng dẫn cài đặt Hestia

Cùng cài đặt hestia lên Unbuntu nhé

Bước 1: TRuy cập https://gabizz.github.io/hestiacp-scriptline-generator/

rồi tích chọn những dịch vụ cần thiết. Chủ yếu thêm email vs pass để cho đỡ đầy đủ thôi > sau đó chọn Proced để bắt đầu

Bước 2: Bạn sẽ nhận được hướng dẫn như hình sau

Bước 3: kết nối VPS với Bitviser để vào SSH

Coppy hai dòng bạn nhận được ở trên vào đây

và sau đó coppy dòng thứ 2

Chờ cho nó tự động cài đặt cho bạn

bạn cứ ngồi chờ, tùy thuộc vào cấu hình của VPS mà thời gian sẽ nhanh hay chậm một chút. Thường là chậm nhiều nhiều chút nhé. Đừng nóng vội. Cứ bình tĩnh tự tin và vui vẻ nào

Bước 4: Sẽ hỏi bạn :

Bạn chọn Y

Tiếp theo lại chọn Y lần nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button