OnpageSEO

Bài 1: Giới thiệu tối ưu Onpage

Tối ưu Onpage là việc đảm bảo nội dung của website liên quan đến từ hoặc cụm từ khóa mà bạn
đang nhắm tới. Đây là phần rất quan trọng trong hầu hết các dự án SEO.


Cụ thể, tối ưu Onpage bao gồm những công việc chính sau đây:
 Xác định chính xác những từ và cụm từ bạn sẽ nhắm tới.
 Chọn trang web để tối ưu. Nếu chưa có phải lên kế hoạch lập website mới.
 Viết nội dung hướng đến những từ và cụm từ này.
 Tối ưu tất cả các thành phần trên trang để chúng chứa những từ và cụm từ này.
Tối ưu Onpage là cần thiết nhưng vẫn chưa đủ để có một thứ hạng cao. Đầu tiên của bạn phải quan
tâm đến chất lượng nội dung. Nội dung của bạn phải thật chất lượng và hữu ích, làm cho người dùng
cảm thấy thỏa mãn khi tìm đến website của bạn. Trong quá trình học về cách tối ưu Onpage hãy luôn
ghi nhớ:\

Chừng nào việc tối ưu Onpage của bạn không ảnh hưởng đến chất lượng bài viết và vẫn
mang lại trải nghiệm thật tốt cho người dùng, lúc đó bạn mới nên tối ưu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button