Hestia

1. Hướng dẫn cài đặt Hestia

Cùng cài đặt hestia lên Unbuntu nhé Bước 1: TRuy cập https://gabizz.github.io/hestiacp-scriptline-generator/ rồi tích chọn những dịch vụ cần thiết.…

Read More »

Hướng dẫn cài đặt HestiaCP cho VPS

HestiaCP là một Control Panel miễn phí  giúp bạn cài đặt hệ quản trị cho VPS, kết nối với website…

Read More »
Back to top button