Mạng - Máy tính

HƯớng dẫn xóa tài khoản Facebook vĩnh viễn

Rồi có một ngày bạn chán Facebook, không muốn dùng Facebook nữa và muốn xóa nó đi. xóa mọi thứ đi không còn gì nữa cả. Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây của chúng tôi

Bước 1: Truy cập quyền sở hữu và kiếm soát tài khoản

  1. Truy cập vào Dấu Ba Gạch trên ứng dụng
  2. Chọn Cài đặt và quyền riêng tư
  3. Chọn Cài Đặt
  4. Chọn Quyền sở hữu và kiểm soát tài khoản

Bước 2: Vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn

  1. Chọn Vô Hiệu Hóa và xóa
  2. Chọn Xóa Tài Khoản
  3. Tiếp tục xóa tài khoản

Bước 3: Xác nhận xóa tài khoản

  1. Chọn vào Xóa tài khoản
  2. Nhập mật khẩu Facebook của bạn để xác nhận
  3. Chọn tiếp tục để xóa tài khoản

Bước 4: Xác nhận xóa tài khoản thực sự

Chọn vào Xóa tài khoản để thực sự xóa tài khoản của bạn.

Như thông báo thì bạn có 30 ngày để khôi phục nếu thấy hối hận, còn không thì xóa đi là được rồi!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button