45 thoughts on “

  1. Trang Le Thu says:

    Mong chủ thớt đừng bao giờ thất hứa, đăng thật nhiều bài để mùa hè của chị em tan cái nắng nóng ạ 😆😆😆😆

  2. Thanh Ngân Lê says:

    Đàn ông mà khéo thế k biết, tay em bị cua kẹp vẫn chưa lành. Em thì cảm thấy k trông cậy vào ck khoản này. K muốn sát sinh con vật mà nói ghét lắm tự làm cho xong

  3. HD Pham says:

    Trông cái thần thái của anh nó cứ kiểu gì ấy, nó vừa buồn cười vừa xuất sắc khó diễn tả :)))

Comments are closed.

%d bloggers like this: