30 thoughts on “

  1. Tì Hưu Chíp says:

    Bún thang cả hành và răm mà, gà xé nhìn sợi tơi sẽ phù hợp với sợi ruốc tôm và mực 🙂
    Thái gà thì lại sợ pha sang bún gà, phở gà a 🙂

Comments are closed.

%d bloggers like this: